Categories
Uncategorized

it-ch-cookies

Cookie Policy

Rispettiamo le comuni preoccupazioni riguardo la privacy e le relazioni con i nostri consumatori.
Come altri siti web, facciamo uso di tecnologie che ci permettono di migliorare l’esperienza dei nostri utenti e i nostri prodotti. Nei seguenti paragrafi troverai maggiori informazioni sui cookies, come e perché li utilizziamo.

Cosa sono i cookies?

I cookies sono piccoli file temporanei che vengono immagazzinati nei computer degli utenti. I cookies permettono a un sito di mostrare informazioni rilevanti quando visiti nuovamente la stessa pagina e ti permettono di ottenere una esperienza continua. Ad esempio, i cookie permettono di:

 • Ricordare le preferenze degli utenti
 • Visualizzare le impostazioni di navigazione pertinenti
 • Migliorare l’usabilità del sito e l’esperienza dell’utente
 • Mostrare annunci pertinenti

Il nostro uso dei cookie

Quali cookie utilizziamo e perché?

Come menzionato nell’informativa sulla privacy, utilizziamo i cookie per garantire la migliore esperienza possibile ai nostri utenti. Di seguito, descriviamo i tipi di cookie che utilizziamo. Facciamo del nostro meglio per mantenere questa pagina aggiornata.

Cookie funzionali

I cookie funzionali sono essenziali per aiutarti a navigare nel sito web. Migliorano l’utilizzo del sito per gli utenti. Ad esempio, utilizziamo i cookie funzionali per eseguire test sulle nostre piattaforme. Questi cookie aiutano anche a supportare la sicurezza del sito e alcune funzionalità di base.

Cookie analitici

Questi cookie ci aiutano ad analizzare le prestazioni del nostro sito. Utilizziamo questi cookie per comprendere e migliorare il nostro sito e servizio. Questi dati non sono condivisi con terze parti e sono anonimi, quindi non possono identificarti personalmente.

Cookie per il marketing

Questi cookie raccolgono informazioni sulle abitudini di navigazione del tuo dispositivo e possono essere utilizzati per indirizzare la pubblicità più adatta. Questi dati non sono condivisi con terze parti e sono anonimi, quindi non possono identificarti personalmente.

Cookie di terze parti

I cookie di terze parti sono cookie impostati da server di terze parti. Ad esempio, utilizziamo diversi servizi per conoscere i clic, i movimenti del mouse, lo scorrimento delle pagine e in generale avere informazioni su come interagisci con le nostre pagine. I dati vengono archiviati e aggregati per essere utilizzati a fini statistici. Utilizziamo queste informazioni anonime per migliorare il nostro sito e non le condividiamo con terzi. Utilizziamo anche cookie di terze parti per monitorare le prestazioni dei nostri prodotti.

Come puoi gestire i cookie?

Chiudendo il banner dei cookie o continuando a navigare sul sito acconsenti all’uso dei nostri cookie o di terze parti. Se desideri utilizzare il sito web senza cookie puoi modificare le impostazioni del browser. Di seguito troverai maggiori informazioni.

Modifica delle impostazioni dei cookie nel browser

Puoi eliminare i nostri cookie o cookie impostati da terze parti modificando le impostazioni del tuo browser. Puoi anche regolare le impostazioni del tuo browser per impedire ai siti web di impostare e utilizzare i cookie. Di seguito puoi trovare maggiori dettagli su come regolare le impostazioni per diversi browser:

Eliminare i cookie del nostro sito, potrebbe rendere alcune funzionalità non disponibili o mostrare non correttamente di alcune parti del sito web.

Maggiori informazioni sui tuoi cookie

Altri strumenti offerti da terze parti possono aiutarti a visualizzare e gestire i tipi di cookie e tracker che potresti incontrare su diversi siti web. Per ulteriori informazioni, visita www.allaboutcookies.org e www.aboutcookies.org.

 

Versione aggiornata il 20-12-2019

Categories
Uncategorized

nl-be-cookies

Cookiebeleid

We respecteren uw zorgen om uw privacy en waarderen de relatie met onze klanten.
Zoals andere websites, is het mogelijk dat we technologie gebruiken die ons de gelegenheid geeft om de gebruikerservaring en ons product te verbeteren. In de volgende paragraaf leest u meer informatie over cookies, hoe we ze gebruiken en waarom.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine (tijdelijke) bestanden die worden opgeslagen op de computer van een gebruiker. Cookies zorgen ervoor dat een website de gebruikerservaring kan verbeteren als u de website nog een keer bezoekt. Dit zijn voorbeelden van een verbeterde gebruikerservaring:

 • Gebruikersvoorkeuren onthouden
 • Relevante navigatie-instellingen laten zien
 • Gebruikscomfort en gebruikerservaring verbeteren
 • Relevante advertenties tonen

Ons gebruik van cookies

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Zoals beschreven in de privacyverklaring, gebruiken we cookies om onze bezoekers de best mogelijke ervaring te bieden. Hieronder leest u de verschillende soorten cookies die we gebruiken. We doen onze uiterste best om deze pagina up-to-date te houden.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn essentieel om door een website te navigeren. Ze verbeteren de gebruiksvriendelijkheid van de website. Wij gebruiken functionele cookies om A/B te testen op onze websites. Deze cookies ondersteunen ook de veiligheid van de website en basisfuncties.

Analytische cookies

Deze cookies helpen ons om meer te weten te komen over hoe onze website presteert. We gebruiken deze cookies om onze website en service te monitoren en verbeteren. Deze data wordt niet gedeeld met derden en wordt geanonimiseerd, waardoor personen niet herleid kunnen worden.

Marketing cookies

Deze cookies verzamelen informatie over browsegedrag van uw apparaat en dit kan worden gebruikt om gerichter advertenties te laten zien. Deze data wordt niet gedeeld met derden en wordt geanonimiseerd, waardoor personen niet herleid kunnen worden.

Cookies van derden

Cookies van derden zijn cookies die geplaatst worden door servers van derden. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld verschillende services om klikken, muisbewegingen, pagina scrolling en uw gebruik van onze formulieren te volgen. Deze data wordt opgeslagen en gebruikt voor geaggregeerde en statische rapporten. We gebruiken deze geanonimiseerde informatie om onze website te verbeteren en wordt niet gedeeld. We maken ook gebruik van cookies van derden om de prestatie van onze producten te monitoren.

Hoe kunt u de cookies beheren?

U accepteert het gebruik van onze cookies of die van derden door de cookie-melding te sluiten of te negeren. Als u de website zonder cookies wilt gebruiken, dan kunt u de browser instellingen aanpassen. Hier leest u hieronder meer over.

Cookie-instellingen aanpassen in de browser

U kunt onze cookies of cookies van derden verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen. U kunt deze instellingen ook aanpassen om te voorkomen dat websites cookies plaatsen en gebruiken. Hieronder vindt u hoe u uw browser-instellingen aanpast per browser:

Het voorkomen of verwijderen van cookies kan ervoor zorgen dat sommige functionaliteiten niet beschikbaar zijn of dat elementen van de website niet goed laden.

Meer informatie over uw cookies

Andere hulpmiddelen van derden kunnen u meer inzicht geven in de verschillende soorten cookies en tracking die u tegen kunt komen en u helpen deze te beheren. Kijk voor meer informatie op www.allaboutcookies.org en www.aboutcookies.org.

 

Versie bijgewerkt op 20-12-2019

Categories
Uncategorized

sv-cookies

Kak Policy

Vi respekterar dina oro för sekretess och förhållandet vi har med våra kunder.
Liksom andra webbplatser kan vi använda teknik som gör att vi kan förbättra användarupplevelsen eller produkten. I följande avsnitt hittar du mer information om cookies, hur vi använder dem och varför.

Vad är kakor?

Kakor är små (tillfälliga) filer som lagras på användarens dator. Kakor tillåter en webbplats att visa dig samma information när du besöker den igen och ger dig en mer sömlös upplevelse. Till exempel tillåter de webbplatser att:

 • Komma ihåg användarinställningar
 • Visa relevanta navigationsinställningar
 • Förbättra webbplatsens användbarhet och användarupplevelse
 • Visa relevanta annonser

Vår användning av kakor

Vilken typ av kakor använder vi och varför?

Som nämnts i sekretesspolicyn använder vi kakor för att säkerställa bästa möjliga upplevelse för våra användare. Nedan beskriver vi vilka typer av kakor vi använder. Vi gör vårt bästa för att hålla denna sida uppdaterad.

Funktionella kakor

Funktionella kakor är viktiga för att hjälpa dig navigera på webbplatsen. De förbättrar användarvänligheten för webbplatsen för användare. Till exempel använder vi funktionella kakor för att köra A / B-test på våra plattformar. Dessa kakor hjälper också till att stödja webbplatsens säkerhet och grundläggande funktionalitet.

Analytiska-kakor

Dessa kakor hjälper oss att lära oss hur vår webbplats fungerar. Vi använder dessa kakor för att förstå och förbättra vår webbplats och tjänst. Denna information delas inte med tredje parter och anonymiseras, så de kan inte identifiera dig personligen.

Marknadsföringskakor

Dessa kakor samlar in information om dina surfvanor på din enhet och de kan användas för att rikta in annonsering. Denna information delas inte med tredje parter och anonymiseras, så de kan inte identifiera dig personligen.

Tredjeparts kakor

Tredjeparts kakor är kakor som ställs in av tredje parts servrar. Till exempel använder vi flera tjänster för att spåra musklick och rörelser, sidrullning och hur du interagerar med våra former. Uppgifterna lagras och används för aggregerad och statistisk rapportering. Vi använder denna anonymiserade information för att förbättra vår webbplats och den delas inte. Vi använder också kakor från tredje part för att övervaka prestandan för våra produkter.

Hur kan du hantera kakor?

Du accepterar användningen av våra eller tredje parts kakor genom att stänga eller avföra kakfanan eller genom att fortsätta bläddra. Om du vill använda webbplatsen utan kakor kan du ändra webbläsarens inställning. Du hittar mer information nedan.

Ändring av kak-inställningar i webbläsaren

Du kan ta bort våra kakor eller kakor som ställts in av tredje part genom att justera dina webbläsarinställningar. Du kan också justera dina webbläsarinställningar för att förhindra att webbplatser ställer in och använder kakor. Nedan kan du ta reda på hur du justerar inställningarna för olika webbläsare:

Att ta bort eller förhindra att vår webbplats ställer in dem, kan göra att vissa funktioner inte är tillgängliga eller orsakar att vissa delar av webbplatsen inte laddas korrekt.

Mer information om dina kakor

Andra verktyg som erbjuds av tredje part kan hjälpa dig att se och hantera de typer av kakor och spårare du kan stöta på. Mer information finns på www.allaboutcookies.org och www.aboutcookies.org.

 

Version uppdaterad den 20-12-2019

Categories
Uncategorized

it-cookies

Cookie Policy

Rispettiamo le comuni preoccupazioni riguardo la privacy e le relazioni con i nostri consumatori.
Come altri siti web, facciamo uso di tecnologie che ci permettono di migliorare l’esperienza dei nostri utenti e i nostri prodotti. Nei seguenti paragrafi troverai maggiori informazioni sui cookies, come e perché li utilizziamo.

Cosa sono i cookies?

I cookies sono piccoli file temporanei che vengono immagazzinati nei computer degli utenti. I cookies permettono a un sito di mostrare informazioni rilevanti quando visiti nuovamente la stessa pagina e ti permettono di ottenere una esperienza continua. Ad esempio, i cookie permettono di:

 • Ricordare le preferenze degli utenti
 • Visualizzare le impostazioni di navigazione pertinenti
 • Migliorare l’usabilità del sito e l’esperienza dell’utente
 • Mostrare annunci pertinenti

Il nostro uso dei cookie

Quali cookie utilizziamo e perché?

Come menzionato nell’informativa sulla privacy, utilizziamo i cookie per garantire la migliore esperienza possibile ai nostri utenti. Di seguito, descriviamo i tipi di cookie che utilizziamo. Facciamo del nostro meglio per mantenere questa pagina aggiornata.

Cookie funzionali

I cookie funzionali sono essenziali per aiutarti a navigare nel sito web. Migliorano l’utilizzo del sito per gli utenti. Ad esempio, utilizziamo i cookie funzionali per eseguire test sulle nostre piattaforme. Questi cookie aiutano anche a supportare la sicurezza del sito e alcune funzionalità di base.

Cookie analitici

Questi cookie ci aiutano ad analizzare le prestazioni del nostro sito. Utilizziamo questi cookie per comprendere e migliorare il nostro sito e servizio. Questi dati non sono condivisi con terze parti e sono anonimi, quindi non possono identificarti personalmente.

Cookie per il marketing

Questi cookie raccolgono informazioni sulle abitudini di navigazione del tuo dispositivo e possono essere utilizzati per indirizzare la pubblicità più adatta. Questi dati non sono condivisi con terze parti e sono anonimi, quindi non possono identificarti personalmente.

Cookie di terze parti

I cookie di terze parti sono cookie impostati da server di terze parti. Ad esempio, utilizziamo diversi servizi per conoscere i clic, i movimenti del mouse, lo scorrimento delle pagine e in generale avere informazioni su come interagisci con le nostre pagine. I dati vengono archiviati e aggregati per essere utilizzati a fini statistici. Utilizziamo queste informazioni anonime per migliorare il nostro sito e non le condividiamo con terzi. Utilizziamo anche cookie di terze parti per monitorare le prestazioni dei nostri prodotti.

Come puoi gestire i cookie?

Chiudendo il banner dei cookie o continuando a navigare sul sito acconsenti all’uso dei nostri cookie o di terze parti. Se desideri utilizzare il sito web senza cookie puoi modificare le impostazioni del browser. Di seguito troverai maggiori informazioni.

Modifica delle impostazioni dei cookie nel browser

Puoi eliminare i nostri cookie o cookie impostati da terze parti modificando le impostazioni del tuo browser. Puoi anche regolare le impostazioni del tuo browser per impedire ai siti web di impostare e utilizzare i cookie. Di seguito puoi trovare maggiori dettagli su come regolare le impostazioni per diversi browser:

Eliminare i cookie del nostro sito, potrebbe rendere alcune funzionalità non disponibili o mostrare non correttamente di alcune parti del sito web.

Maggiori informazioni sui tuoi cookie

Altri strumenti offerti da terze parti possono aiutarti a visualizzare e gestire i tipi di cookie e tracker che potresti incontrare su diversi siti web. Per ulteriori informazioni, visita www.allaboutcookies.org e www.aboutcookies.org.

 

Versione aggiornata il 20-12-2019

Categories
Uncategorized

fr-cookies

Politique d’utilisation des cookies

Nous respectons vos préoccupations concernant la confidentialité et la relation que nous entretenons avec nos clients.
Comme d’autres sites, nous pouvons utiliser une technologie qui nous permet d’améliorer l’expérience utilisateur ou le produit. Dans le paragraphe suivant, vous trouverez plus d’informations sur les cookies, sur leur utilisation et à quelle fin.

Que sont les cookies ?

Les cookies sont de petits fichiers (temporaires) stockés sur l’ordinateur d’un utilisateur. Les cookies permettent à un site Web de vous montrer les mêmes informations lorsque vous le visitez à nouveau et vous offre une expérience plus transparente. Par exemple, ils permettent aux sites de:

 • Ne pas oublier les préférences de l’utilisateur
 • Afficher les paramètres de navigation pertinents
 • Améliorer la convivialité du site et l’expérience utilisateur
 • Afficher les publicités pertinentes

Notre utilisation des cookies

Comme mentionné dans la politique de confidentialité, nous utilisons des cookies pour assurer la meilleure expérience possible à nos utilisateurs. Ci-dessous, nous décrivons les types de cookies que nous utilisons. Nous faisons de notre mieux pour maintenir cette page à jour.

Cookies fonctionnels

Les cookies fonctionnels sont essentiels pour vous aider à naviguer sur le site Web. Ils améliorent la convivialité du site Web pour les utilisateurs. Par exemple, nous utilisons des cookies fonctionnels pour exécuter des tests A/B sur nos plateformes. Ces cookies aident également à assurer la sécurité du site Web et les fonctionnalités de base.

Cookies analytiques

Ces cookies contribuent à nous donner plus d’informations sur notre site. Nous utilisons ces cookies pour comprendre et améliorer notre site et notre service. Ces données ne sont pas partagées avec des tiers et sont anonymisées, elles ne peuvent donc pas vous identifier personnellement.

Cookies marketing

Ces cookies collectent des informations sur les habitudes de navigation de votre appareil et peuvent être utilisées pour cibler la publicité. Ces données ne sont pas partagées avec des tiers et sont anonymisées, elles ne peuvent donc pas vous identifier personnellement.

Cookies tiers

Les cookies tiers sont des cookies qui sont définis par des serveurs tiers. Par exemple, nous utilisons plusieurs services pour suivre les clics et les mouvements de la souris, le défilement des pages et la façon dont vous interagissez avec nos formulaires. Les données sont stockées et utilisées pour des rapports agrégés et statistiques. Nous utilisons ces informations anonymisées pour améliorer notre site Web et elles ne sont pas partagées. Nous utilisons également des cookies tiers pour surveiller les performances de nos produits.

Comment configurer les cookies?

Vous acceptez l’utilisation de nos cookies ou de cookies tiers en fermant ou en rejetant la bannière des cookies ou en poursuivant votre navigation. Si vous souhaitez utiliser le site Web sans cookies, vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur. Vous trouverez plus d’informations ci-dessous.

Modification des paramètres des cookies dans le navigateur

Vous pouvez supprimer nos cookies ou cookies installés par des tiers en ajustant les paramètres de votre navigateur. Vous pouvez également ajuster les paramètres de votre navigateur pour empêcher les sites Web de définir et d’utiliser des cookies. Ci-dessous, vous pouvez découvrir comment ajuster les paramètres pour différents navigateurs:

La suppression ou l’empêchement sur notre site de configurer les cookies peut rendre certaines fonctionnalités indisponibles ou entraîner le chargement incorrect de certaines parties du site Web.

Plus d’informations sur vos cookies

D’autres outils proposés par des tiers peuvent vous aider à voir et à gérer les types de cookies et de trackers que vous pourriez rencontrer. Pour plus d’informations, visitez www.allaboutcookies.org et www.aboutcookies.org.

 

Version mise à jour le 20-12-2019

Categories
Uncategorized

da-cookies

Cookiepolitik

Vi respekterer dine bekymringer om privatlivets fred og det forhold, vi har med vores kunder.
Som andre sider bruger vi muligvis teknologi, der giver os mulighed for at forbedre brugeroplevelsen eller produktet. I det følgende afsnit finder du mere information om cookies, hvordan vi bruger dem og hvorfor.

Hvad er cookies?

Cookies er små (midlertidige) filer, der er gemt på en brugers computer. Cookies giver et websted mulighed for at vise de samme oplysninger, når du besøger det igen og giver dig en bedre brugeroplevelse. For eksempel tillader de websteder at:

 • Huske brugerpræferencer
 • Vise relevante navigationsindstillinger
 • Forbedre brugervenlighed og brugeroplevelse
 • Vise relevante reklamer

Vores brug af cookies

Hvilken type cookies bruger vi, og hvorfor?

Som nævnt i fortrolighedspolitikken bruger vi cookies for at sikre den bedst mulige oplevelse for vores brugere. Nedenfor beskriver vi de typer cookies, vi bruger. Vi gør vores bedste for at holde denne side opdateret.

Funktionelle cookies

Funktionelle cookies er vigtige for at hjælpe dig med at navigere på webstedet. De forbedrer brugervenligheden af ​​webstedet for brugerne. For eksempel bruger vi funktionelle cookies til at gennemføre A/B-test på vores platforme. Disse cookies hjælper også med at understøtte webstedets sikkerhed og grundlæggende funktionalitet.

Analytics-cookies

Disse cookies hjælper os med at finde yd af, hvordan vores side performer. Vi bruger disse cookies til at forstå og forbedre vores websted og service. Disse data deles ikke med tredjeparter og anonymiseres, så de kan ikke identificere dig personligt.

Markedsføringscookies

Disse cookies indsamler oplysninger om browservaner på din enhed, og de kan bruges til at målrette annoncer. Disse data deles ikke med tredjeparter og anonymiseres, så de kan ikke identificere dig personligt.

Tredjepartscookies

Tredjepartscookies er cookies, der indstilles af tredjepartsservere. For eksempel bruger vi flere tjenester til at spore museklik og bevægelser, sidescrolling og hvordan du interagerer med vores formularer. Dataene gemmes og bruges til samlet og statistisk rapportering. Vi bruger disse anonymiserede oplysninger til at forbedre vores websted, og de deles ikke. Vi bruger også tredjepartscookies til at overvåge ydelsen af ​​vores produkter.

Hvordan kan du administrere cookies?

Du accepterer brugen af ​​vores eller tredjepartscookies ved at lukke eller afvise cookie-banneret eller ved at fortsætte med at browse. Hvis du ønsker at bruge websitet uden cookies, kan du ændre browserens indstilling. Du finder flere oplysninger nedenfor.

Ændring af cookie-indstillinger i browseren

Du kan slette vores cookies eller cookies indstillet af tredjepart ved at justere dine browserindstillinger. Du kan også justere dine browserindstillinger for at forhindre websteder i at indstille og bruge cookies. Nedenfor kan du finde ud af, hvordan du justerer indstillingerne for forskellige browsere:

Ved sletning eller forhindring af, at vores websted indstiller dem, kan nogle funktionaliteter muligvis være utilgængelige eller visse dele af webstedet kan ikke indlæses korrekt.

Mere information om dine cookies

Andre værktøjer, der tilbydes af tredjepart, kan hjælpe dig med at se og styre de typer cookies og trackere, du måtte støde på. For mere information, se www.allaboutcookies.org og www.aboutcookies.org.

 

Version opdateret den 20-12-2019

Categories
Uncategorized

es-cookies

Política de cookies

Nosotros respetamos tus preocupaciones sobre la privacidad y nuestra relación con los clientes.
Como muchas páginas, usamos tecnología que nos permite mejorar la experiencia del usuario o el producto. En el siguiente párrafo, encontrarás más información sobre los cookies, cómo y por qué los utilizamos.

¿Qué son las cookies?

Cookies son pequeños archivos temporales que se guardan en el ordenador del usuario. Las cookies permiten a una página web mostrarte la misma información cuando la vuelves a visitar para darte una experiencia sin interrupciones. Por ejemplo, dejan a las páginas web:

 • Recordar las preferencias del usuario
 • Mostrar ajustes de navegación relevantes
 • Mejorar la usabilidad del sitio web y la experiencia del usuario
 • Mostrar anuncios relevantes

Nuestro uso de las cookies

¿Qué tipo de cookies utilizamos y por qué?

Como explica la política de privacidad, utilizamos cookies para asegurar la mejor experiencia posibile para nuestros usuarios. A continuación, describimos los tipos de cookies que utilizamos. Hacemos el mejor esfuerzo para asegurar que esta página se mantenga al día.

Cookies funcionales

Las cookies funcionales son esenciales para ayudarte a navegar el sitio web. Lo hacen más fácil de usar para nuestros usuarios. Por ejemplo, usamos las cookies operativas para hacer pruebas de A/B en nuestras plataformas. Estas cookies también ayudan a fortalecer la seguridad del sitio web y funcionalidad básica.

Cookies analíticas

Estas cookies nos ayudan a aprender sobre el rendimiento de nuestro sitio web. Nosotros usamos las cookies para entender y mejorar nuestro sitio y servicio. Esta información no se comparte con terceros y es anonimizada para que no te puede identificar personalmente.

Cookies marketing

Estas cookies coleccionan información sobre los hábitos de navegación de tu aparato y puede ser utilizada con fines publicitarios. Esta información no se comparte con terceros y es anonimizada para que no te puede identificar personalmente.

Cookies de terceros

Las cookies de terceros son cookies que se ponen por servidores de terceros. Por ejemplo, usamos varios servicios para monitorizar los clics y movimientos del ratón, desplazamiento en la página, y cómo interactuas con nuestros formularios. La data se guarda y se usa para informes agregados y estadísticos. Usamos esta información anonimizada para mejorar nuestro sitio web y no se comparte. También usamos cookies de terceros para monitorizar el rendimiento de nuestros productos.

¿Cómo puedes gestionar las cookies?

Aceptas nuestro uso de las cookies nuestras y de terceros cuando cierras el banner o sigues navegando. Si quieres usar este sitio sin cookies, puedes cambiar los ajustes de tu navegador. Encontrarás más información a continuación.

Cómo cambiar ajustes de cookies en el navegador

Puedes borrar nuestras cookies y las cookies puestas por terceros cuando cambias los ajustes de tu navegador. También puedes modificar los ajustes para prevenir que los sitios web pongan y usen cookies. Abajo, puedes encontrar cómo cambiar los ajustes para diferentes navegadores.

Borrar las cookies or prevenir que se pongan puede hacer que ciertas funcionalidades se hagan inaccesibles o que ciertas páginas no se carguen correctamente.

Más información sobre tus cookies

Otras herramientas ofrecidas por terceros te pueden ayudar a ver y gestionar los tipos de cookies y software de rastreo que podrías encontrar. Para más información, visita a www.allaboutcookies.org y www.aboutcookies.org.

 

Versión actualizada el 20-12-2019

Categories
Uncategorized

de-cookies

Cookie-Richtlinie

Wir respektieren Ihre Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre und der Beziehung, die wir zu unseren Kunden haben.
Wie andere Websites verwenden wir möglicherweise Technologien, mit denen wir die Benutzerfreundlichkeit oder das Produkt verbessern können. Im folgenden Abschnitt erfahren Sie mehr über Cookies, wie wir sie verwenden und warum.

Was sind Cookies?

Cookies sind kleine (temporäre) Dateien, die auf dem Computer eines Benutzers gespeichert werden. Cookies ermöglichen es einer Website, Ihnen dieselben Informationen anzuzeigen, wenn Sie sie erneut besuchen, und Ihnen ein angenehmeres Erlebnis zu bieten. Sie ermöglichen Websites beispielsweise Folgendes:

 • Benutzereinstellungen zu speichern
 • Relevante Navigationseinstellungen anzuzeigen
 • Eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit der Website anzubieten
 • Relevante Werbung anzuzeigen

Unsere Verwendung von Cookies

Welche Art von Cookies verwenden wir und warum?

Wie in der Datenschutzrichtlinie erwähnt, verwenden wir Cookies, um unseren Benutzern das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Im Folgenden beschreiben wir die Arten von Cookies, die wir verwenden. Wir bemühen uns, diese Seite auf dem neuesten Stand zu halten.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies sind für die Navigation auf der Website von wesentlicher Bedeutung. Sie verbessern die Benutzerfreundlichkeit der Website für die Benutzer. Beispielsweise verwenden wir Funktions-Cookies, um A/B-Tests auf unseren Plattformen durchzuführen. Diese Cookies unterstützen auch die Sicherheit der Website und die grundlegenden Funktionen.

Analytics-Cookies

Diese Cookies helfen uns dabei, die Leistung unserer Website zu ermitteln. Wir verwenden diese Cookies, um unsere Website und unseren Service zu verstehen und zu verbessern. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und sind anonymisiert, sodass Sie nicht persönlich identifiziert werden können.

Marketing-Cookies

Diese Cookies sammeln Informationen über die Surfgewohnheiten Ihres Geräts und können zur gezielten Werbung verwendet werden. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und sind anonymisiert, sodass Sie nicht persönlich identifiziert werden können.

Cookies von Drittanbietern

Cookies von Drittanbietern sind Cookies, die von Servern von Drittanbietern gesetzt werden. Beispielsweise verwenden wir verschiedene Dienste, um Mausklicks und Bewegungen, das Blättern von Seiten und die Interaktion mit unseren Formularen zu verfolgen. Die Daten werden gespeichert und für aggregierte und statistische Berichte verwendet. Wir verwenden diese anonymisierten Informationen, um unsere Website zu verbessern, und sie werden nicht weitergegeben. Wir verwenden auch Cookies von Drittanbietern, um die Leistung unserer Produkte zu überwachen.

Wie können Sie Cookies verwalten?

Sie akzeptieren die Verwendung unserer Cookies oder von Cookies von Drittanbietern, indem Sie das Cookie-Banner schließen oder schließen oder weiter surfen. Wenn Sie die Website ohne Cookies nutzen möchten, können Sie die Einstellung Ihres Browsers ändern. Weitere Informationen finden Sie weiter unten.

Cookie-Einstellungen im Browser ändern

Sie können unsere Cookies oder von Dritten gesetzte Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers löschen. Sie können auch Ihre Browsereinstellungen anpassen, um zu verhindern, dass Websites Cookies setzen und verwenden. Nachfolgend erfahren Sie, wie Sie die Einstellungen für verschiedene Browser anpassen können:

Das Löschen oder Verhindern, dass unsere Website sie einstellt, kann dazu führen, dass einige Funktionen nicht verfügbar sind oder bestimmte Teile der Website nicht richtig geladen werden.

Weitere Informationen zu Ihren Cookies

Mithilfe anderer Tools, die von Drittanbietern angeboten werden, können Sie die Arten von Cookies und Trackern anzeigen und verwalten, auf die Sie möglicherweise stoßen. Weitere Informationen finden Sie unter www.allaboutcookies.org und www.aboutcookies.org.

 

Version aktualisiert am 20-12-2019

Categories
Uncategorized

nl-cookies

Cookiebeleid

We respecteren je zorgen om je privacy en waarderen we de relatie met onze klanten.
Zoals andere websites, is het mogelijk dat we technologie gebruiken die ons de gelegenheid geeft om de gebruikerservaring en ons product te verbeteren.In de volgende paragraaf lees je meer informatie over cookies, hoe we ze gebruiken en waarom.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine (tijdelijke) bestanden die worden opgeslagen op de computer van een gebruiker. Cookies zorgen ervoor dat een website de gebruikerservaring kan verbeteren als je de website nog een keer bezoekt. Dit zijn voorbeelden van een verbeterde gebruikerservaring:

 • Gebruikersvoorkeuren onthouden
 • Relevante navigatie-instellingen laten zien
 • Gebruikscomfort en gebruikerservaring verbeteren
 • Relevante advertenties tonen

Ons gebruik van cookies

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Zoals beschreven in de privacyverklaring, gebruiken we cookies om onze bezoekers de best mogelijke ervaring te bieden. Hieronder lees je de verschillende soorten cookies die we gebruiken. We doen onze uiterste best om deze pagina up-to-date te houden.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn essentieel om door een website te navigeren. Ze verbeteren de gebruiksvriendelijkheid van de website. Wij gebruiken functionele cookies om A/B te testen op onze websites. Deze cookies ondersteunen ook de veiligheid van de website en basisfuncties.

Analytische cookies

Deze cookies helpen ons om meer te weten te komen over hoe onze website presteert. We gebruiken deze cookies om onze website en service te monitoren en verbeteren. Deze data wordt niet gedeeld met derden en wordt geanonimiseerd, waardoor personen niet herleid kunnen worden.

Marketing cookies

Deze cookies verzamelen informatie over browsegedrag van je apparaat en dit kan worden gebruikt om gerichter advertenties te laten zien. Deze data wordt niet gedeeld met derden en wordt geanonimiseerd, waardoor personen niet herleid kunnen worden.

Cookies van derden

Cookies van derden zijn cookies die geplaatst worden door servers van derden. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld verschillende services om klikken, muisbewegingen, pagina scrolling en je gebruik van onze formulieren te volgen. Deze data wordt opgeslagen en gebruikt voor geaggregeerde en statische rapporten. We gebruiken deze geanonimiseerde informatie om onze website te verbeteren en wordt niet gedeeld. We maken ook gebruik van cookies van derden om de prestatie van onze producten te monitoren.

Hoe kan je de cookies beheren?

Je accepteert het gebruik van onze cookies of die van derden door de cookie-melding te sluiten of te negeren. Als je de website zonder cookies wil gebruiken, dan kan je de browser instellingen aanpassen. Hier lees je hieronder meer over.

Cookie-instellingen aanpassen in de browser

Je kan onze cookies of cookies van derden verwijderen door de instellingen van je browser aan te passen. Je kan deze instellingen ook aanpassen om te voorkomen dat websites cookies plaatsen en gebruiken. Hieronder vind je hoe je jouw browser-instellingen aanpast per browser:

Het voorkomen of verwijderen van cookies, kan ervoor zorgen dat sommige functionaliteiten niet beschikbaar zijn of dat elementen van de website niet goed laden.

Meer informatie over jouw cookies

Andere hulpmiddelen van derden kunnen je meer inzicht geven in de verschillende soorten cookies en tracking die je tegen kan komen en je helpen deze te beheren. Kijk voor meer informatie op www.allaboutcookies.org en www.aboutcookies.org.

 

Versie bijgewerkt op 20-12-2019

Categories
Uncategorized

en-cookies

Cookie Policy

We respect your concerns about privacy and the relationship we have with our customers.
Like other sites, we may use technology that allows us to improve user experience or product. In the following paragraph you will find more information about cookies, how we use them and why.

What are cookies?

Cookies are small (temporary) files stored on a user’s computer. Cookies allow a website to show you the same information when you visit it again and providing you with a more seamless experience. For example, they allow sites to:

 • Remember user preferences
 • Display relevant navigation settings
 • Improve site usability and user experience
 • Show relevant advertisements

Our use of cookies

What type of cookies do we use and why?

As mentioned in the Privacy Policy, we use cookies to ensure the best experience possible to our users. Below, we describe the types of cookies we use. We do our best to keep this page updated.

Functional cookies

Functional cookies are essential to help you navigate the website. They enhance the user friendliness of the website for users. For example, we use functional cookies to run A/B tests on our platforms. These cookies also help to support website security and basic functionality.

Analytics cookies

These cookies help us learn how our site is performing. We use these cookies to understand and improve our site and service. This data is not shared with third parties and is anonymised, so it cannot identify you personally.

Marketing cookies

These cookies collect information about browsing habits of your device and it can be used to target advertising. This data is not shared with third parties and is anonymised, so it cannot identify you personally.

Third party cookies

Third-party cookies are cookies that are set by third party servers. For example, we use several services to track mouse clicks and movements, page scrolling and how you interact with our forms. The data is stored and used for aggregated and statistical reporting. We use this anonymised information to improve our website and it is not shared. We also use third party cookies to monitor the performance of our products.

How can you manage cookies?

You accept the use of our or third-party cookies by closing or dismissing the cookie banner or by continuing to browse. If you wish to use the website without cookies, you can change your browser’s setting. You will find more information below.

Changing cookie settings in the browser

You can delete our cookies or cookies set by third parties by adjusting your browser settings. You can also adjust your browser settings to prevent websites from setting and using cookies. Below you can find out how to adjust the settings for different browsers:

Deleting or preventing our site from setting them, might make some functionalities unavailable or cause certain parts of the website not load correctly.

More information about your cookies

Other tools offered by third parties can help you see and manage the types of cookies and trackers you might encounter. For more information, visit www.allaboutcookies.org and www.aboutcookies.org.

 

Version updated on 20-12-2019